Models wear silk necklaces

גלריה אברמסון

תכשיטי משי

variety of face mask holder

שרשרת משי עבור מסיכת פנים

המציאות החדשה מאלצת אותנו להסתגל לתנאים חדשים ובמקרים רבים אנו נדרשים ללבוש מסכת פנים לכל מקום שאנו הולכים.


הגיע הזמן להרמוניה  סגנון ונוחות בתוך המציאות היומיומית החדשה.

model use face mask holder
A face mask hangs on a holder

בואו ובקרו אותנו בחנות:
רחוב רוסלן/טיילת מפרץ שלמה, תל אביב
יפו העתיקה
Email: abramson.gallery@gmail.com